LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Kupovinom najsevremenije opreme u mogućnosti smo da neke od važnih analiza uradimo čak i za 3 minuta.
Kao primer navodim : KKS (kompletna krvna slika) ŠUK (šecer u krvi) SE- sedimentacija i slično.

Jedan deo analize se radi u hitnim slucajevima na Reflotron aparatu, dok se drugi deo analiza radi rutinski i rezultati budu gotovi ili istog dana ili narednog -eventualno!

 

KRVNA SLIKA
 

1.    Sedimentacija
2.    KKS na aparatu
3.    KS na aparatu
4.    Leukociti na aparatu
5.    Retikulociti na aparatu

URIN

6.    Kompletan pregled
7.    Urinokultura
8.    Urin+urinokultura
9.    Gravi test
10.    Melanin
11.    Mikroalbuminurija
12.    Proteinurija
13.    Kalciurija
14.    Kaliurija

KOAGOLACIJA
 

15.    Trombociti manuelno
16.    Vreme krvarenja
17.    aPTT
18.    PT
19.    Fibrinogen turbidimet
20.    KG+Rh Antitela
21.    KG+Rh+Trudn.At
22.    Trudnička At
23.    Dir. I Indr. Coombsov t
24.    D dimer
25.    Antitrobin III

DIJABETES
 

26.    Glukoza
27.    SUM+aceton
28.    OGTT 4 uzorka
29.    HbA1cimunometrijski
30.    Fruktozamin
31.    Insulin
32.    C-peptid

LIPIDNI STATUS

33.    Trigliceridi
34.    Holesterol
35.    HDL Holesterol
36.    Lipidni status
37.    Apo A
38.    Apo B
39.    Lipoprotein a(Lpa)

BIOHEMIJA
 

40.    Ureja
41.    Kreatin
42.    Acidum uricum
43.    Bilirubin ukupni
44.    Bilirubin direktni
45.    Proteini ukupni
46.    Albumini
47.    Kreatinin klirens
48.    Elektroforeza ser.prot.

ELEKTROLITI
 

49.    Natrijum
50.    Kalijum
51.    Hloridi
52.    Kalcijum ukupni
53.    Kalcijum jonizovani
54.    Fosfor neorganski
55.    Magnezijum
56.    Bikarbonati
57.    Cink
58.    Bakar

ENZIMI
 

59.    AST(SGOT)
60.    ALT(SGPT)
61.    GAMA-GT
62.    Alkalna fosfataza
63.    LDH
64.    Amilaza serum
65.    Amilaza urin
66.    Pankreasna amilaza
67.    CK-NAC
68.    CK-NAC+CK-MB
69.    Kisela fosfataza
70.    Prostatična
71.    Holinesteraza
72.    Alfa HBDH(+LDH)

ANEMIJA
 

73.    Gvožđe
74.    TIBC,UIBC
75.    VitaminB12
76.    Folna kiselina
77.    RBC folat
78.    Feritin
79.    Transferin
80.    Haptoglobin
81.    Test opterećenja Fe

KONCENTRACIJA LEKOVA
 

82.    Valproična kiselina
83.    Karbamazepam
84.    Phenobarbiton
85.    Phenitoin
86.    Digoksin

HORMONI
 

87.    hsTSH
88.    T3
89.    T4
90.    Free T3
91.    Free T4
92.    Anti TG At
93.    Anti TPO At(Anti Mz At)
94.    Auto At
95.    Tireoglobulin
96.    TBG
97.    FSH
98.    LH
99.    Prolaktin
100.    Progesteron
101.    Free B HCG
102.    17-OH Progesteron
103.    Estradiol
104.    Testosteron
105.    Free testosteron
106.    Dihydro- testosteron
107.    Androstendion
108.    IGF 1
109.    IGFBP 3
110.    Kortizol
111.    ACTH
112.    iPTH
113.    HGH1
114.    SHBG
115.    DHEA-SO4
116.    Aldosteron
117.    Ceruloplazmin
118.    Kalcitonin
119.    Osteokalcin
120.    CrossLaps
121.    Gastrin
122.    Leptin

PRENATALNI MARKERI
 

123.    Free BHCG+PAPP+B.rizik
124.    BHCG+FreeE3+AFP+B.rizik

 TUMORSKI MARKERI
 

125.    PSA ukupni
126.    PSA free
127.    PSA senzitiv
128.    AFP
129.    BHCG
130.    CEA
131.    CA 15-3
132.    CA 125
133.    CA 19-9
134.    Homocystein
135.    B 2 mikroglobulin
136.    CA 72-4
137.    Cyfra 21-1
138.    NSE

MIKROBIOLOGIJA
 

139.    Bris cerviksa
140.    Bris vagine
141.    Bris uretre
142.    Eksprimat
143.    Spermokultura
144.    Gonokok (dir.preparat)
145.    Chlamidia DIF metoda
146.    Chlamidija blocking metoda
147.    Mikroplazma+Ureaplazma
148.    HSV 1 (bris)
149.    HVS 2 (bris)
150.    Trihomonas urin
151.    Trihomonas sperma
152.    Bris grla
153.    Bris nosa
154.    Bris grla I nosa
155.    Bris oka
156.    Bris oba oka
157.    Bris uha
158.    Bris oba uha
159.    Bris jezika
160.    Bris rane(bez anaeroba)
161.    Bris (ostalo)
162.    Antibiogram osovni
163.    Antibiogram prošireni
164.    Gljivice(samo)
165.    Gljivice(dodatno)
166.    Antimikogram
167.    Sanitarni pregled(ruku,nosa...)
168.    Sterilnost instrumenta

STOLICA
 

169.    Jaja parazita
170.    Perianalni bris
171.    Okultno sa dijetom
172.    Okultno bez dijete
173.    Koprokultura(od 1.05.2006)
174.    Campylobacter(od 1.05.2006.)
175.    Rota virus
176.    Clostridium difficile

 BAKTERIJSKA SEROLOGIJA
 

177.    Helicobact.pz.IgA
178.    Helocobact.pz.IgG
179.    Chlam.trach.IgA IgG
180.    Borrelia bur.IgM IgG
181.    Mzcopl.pn.IgM IgG

VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA
 

182.    Toxoplasma IgM
183.    Toxoplasma IgG
184.    Toxoplasma Aviditet
185.    Rubella IgM
186.    Rubella IgG
187.    CMV IgM
188.    CMV IgG
189.    HSV 1 IgM IgG
190.    HSV 2 IgM IgG
191.    TORCH
192.    Adeno IgM IgG
193.    Coxackie IgM IgG
194.    RSV IgM IgG
195.    Ebstein-Barr IgM IgG
196.    VZV IgM IgG
197.    Mumps IgM IgG
198.    Morbilli IgM IgG
199.    Influenca IgM IgG
200.    Parvo B 19 IgM IgG
201.    ECHO
202.    HbsAg
203.    Anti-Hbs
204.    HBeAg
205.    Anti-Hbe
206.    Anti HCV
207.    Anti-HBc IgM (core)
208.    HAV IgM
209.    Anti HAV ukupni AT
210.    HDV IgM
211.    HDV Ag
212.    HDV ukupni AT
213.    HEV IgM IgG
214.    Paul-Bunnel
215.    VDRL-TPH
216.    HIV Ag/At

PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA

217.    Echinoccocus IgG
218.    Anti cisticercosis At. IgG
219.    Trichinelosis
220.    Amebijaza
221.    Toksokarioza

IMUNOLOGIJA

222.    IgA
223.    IgM
224.    IgG

225.    C3
226.    C4
227.    ASTO
228.    RF
229.    Waaler rosse
230.    CRP
231.    hsCRP
232.    ANA(antinuklearna)
233.    AMA(antimitohodrijska)
234.    ASMA(antiglatkomis)
235.    APA(antiparijetalna)
236.    ACLA IgM IgG(kardiol)
237.    ASA(antispermatozoidna)
238.    Anti LKM 1 At
239.    Anti RO/SSA
240.    Anti La/SSB
241.    Anti Scl 70
242.    Anti Sm At
243.    Anti dsDNA at
244.    CCP

OSTALO

245.    Ureaza izdisajni test

SPERMA

246.    Spermogram
247.    Leukociti u spermi
248.    Cink
249.    Anti tela u spermi
250.    Anti tela u cervikalnoj sl

ALERGIJE

251.    IgE
252.    Eozinofili u nosu

PATOLOGIJA

253.    Biopsija(1 kalup+2pl)
254.    Biopsija(2 kalup)
255.    Sitan hir.mat(2 kalup)
256.    Krupan hir.mat
257.    Krupan hir.mat(7 kalup)
258.    Konsult na donet mat.
259.    Punkciona citologija
260.    Vaginalni sekret
261.    Endo.+Egzocerv.bris
262.    Citohormonalni test
263.    Sputum
264.    Citologija(urin,rana,gast)
265.    Histohemija(PAS,retikulin)