Programi - Radiologija i magnetna rezonanca

1. RTG

Svi naši pacijenti osim RTG snimanja (običnog ili sa kontrastom) mogu dobiti i MR (magnetnorezonantne) preglede.

SPISAK RTG USLUGA

Rtg pluća i srca
Rtg dečija pluća
Rtg C kičme
Rtg TH kičme
Rtg LS kičme
Rtg ćele kičme
Rtg kartice
Rtg femura(butne kosti)
Rtg kolena
Rtg podkolenice
Rtg skočnog zgloba
Rtg stopala
Rtg cranlogram(glave)
Rtg sinusa
Rtg manđibule<d.vilica)
Rtg Suller(mastoida)
Rtg Stenvers
RTg opt.kanala po Rezeu
Rtg ciljani snimak selle ture.
Rtg hemitorax-a
Rtg ramena
Rtg humerusa
Rtg lakta
Rtg podlaktice
Rtg ručnog zgloba
Rtg šake
Rtg snimak prsta ruke ili noge
Rtg naviculame kosti
Rtg pete
Rtg stemuma
Rtg gaster
Rtg jednjaka
Rtg irigograflja
Rtg i.v. urografija
Rtg nativ abd. ili urotr.
2. Magnetna rezonanca

UPUTSTVO ZA MR PREGLED
Pregled magnetnom rezonancijom (MR) je najsavršeniji pregled koji sadašnja medicinska dijagnostika poznaje i potpuno je bezbedan za pacijenta. Moguće promene u organizmu MR registruje pomoću radiotalasnog zračenja tako da nema štetnih efekata kao kod rendgenskog pregleda. Signal se prima preko kompjutera i registruje u vidu slike preseka određenog dela teia. MR pregled može mnogo pomoći lekaru koji Vas vodi za postavljanje jasne dijagnoze u cilju daljeg pravilnog lečenja. Svetska klinička iskustva, koja koristimo prilikom pregleda, traju već dvadesetak godina, a aparat je jedan od najsavremenijiih u svetu.
OPIS PREGLEDA
Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali gde pacijent leži na stolu koji se uvlači u cev MR aparata. Za pregled nije neophodna nikakva premedikacija (u smislu injiciranja), ukoliko Vaš lekar ne odredi drugačije. Pregled je apsolutno BEZBOLAN i traje najmanje 30 minuta. Neophodno je da se NE POMERATE za vreme pregleda, a lekar će Vas obavestiti o završetku pregleda. U toku pregleda se čuje buka ("lupanje") koje potiče od promene gradijenta magnetnog polja i normalna je tehnička karakteristika aparata. Za vreme pregleda Vam je omogućen govorni kontakt sa lekarom. Kod manjeg broja osoba javlja se u toku pregleda svetlucanje u očima, kao i metalni ukus u ustima ali su to prolazni efekti koji prestaju po završetku pregleda.
Rezultate pregleda će Vam saopštiti lekar koji Vas je uputio na MR pregled.
Na osnovu kliničkih iskustava do sada nije utvrđeno da MR pregled nanosi štete na ljudskom organizmu, ali se pod izvesnim okolnostima MR pregled NE MOŽE IZVESTI BEZ OPASNOSTI PO PACIJENTA. Zbog toga Vas molimo da nas obavestite (zaokružite) :

 • Da li imate ugrađen pejs mejker,
 • Da li imate ugrađene metalne implantate, insulinsku pumpu, srčane zaliske, urološke pumpe ili si.
 • Da li imate strana metalna tela (šrepnele i si.),
 • Da li imate zubne ili slušne proteze,
 • Da li ste imali operaciju glave, srca ili krvnih sudova,
 • Da li ste trudni,
 • Da li imate intrauterina kontraceptivna sredstva (spirale i si.),
 • Da li ste alergični i na šta,
 • Da li se plašite zatvorenog prostora (klaustrofobija),

 

Molimo Vas da obratite pažnju da METALNI DELIĆI u magnetnom polju mogu naneti štetu Vama i osoblju, pa zbog toga pacijent NE SME UNETI U MR SALU sledeće predmete:

 • naočare,
 • aparat za sluh,
 • metalne predmete sa odela (šnale, značke, broševe, kaiševe i si.),
 • šnale iz kose i periku,
 • sitne metalne predmete iz džepova (ključeve, olovke, sitan novac i si.)

Takođe Vas obaveštavamo da magnetno polje ima štetan uticaj na sat,mobilni telefon i magnetne kartice, pa ih treba odložiti pre pregleda.